Kisah Benar Surah Yasin yang orang tidak tahu

Kisah benar Surah Yasin ini menceritakan sebuah kisah penduduk kampung yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Seorang lelaki yang beriman dengan dakwah rasul-rasul tersebut juga turut dibunuh. Namun dimasukkan syurga oleh Allah manakala penduduk kampung tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Peringatan juga diberikan agar mengambil pengajaran  daripada bencana yang telah menimpa kaum-kaum yang terdahulu.[1]

 

Menurut Ibn Kathịr  (774H/1373M), lelaki tersebut adalah merupakan seorang yang berpenyakit kusta, banyak memberi sedekah  separuh daripada harta pencariannya dan memiliki jiwa yang suci. Apabila dimasukkan ke dalam syurga, Allah telah menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan kesedihannya. Meskipun begitu ia berharap dapat berjumpa dan memberikan nasihat kepada kaumnya setelah kematiannya (setelah dimasukkan ke dalam syurga). Ia berharap alangkah baiknya jika kaumnya tahu terhadap ganjaran, pembalasan dan nikmat yang berterusan yang diterimanya, sudah pasti ia mahu memimpin mereka untuk mengikuti para rasul. Lelaki tersebut memiliki sikap yang bersungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kaumnya.[2]

 

Surah ini juga menjelaskan berkenaan adanya hari kebangkitan sesudah kematian. Persoalan tentang adanya hari kebangkitan semula sesudah mati menjadi isu besar untuk sebahagian orang mempercayainya. Oleh hal demikian, Allah telah mengemukakan bukti dengan meminta kepada manusia agar melihat kekuasaan Allah menghidup bumi yang mati menjadi subur. Keagungan kuasa yang tiada tandingnya dalam mentadbir kejadian malam dan siang, mengawal perjalanan matahari, bulan dan bintang-bintang dan menstabilkan perjalanan kapal-kapal laut dengan selamat tanpa ditenggelamkan dengan ombak yang besar. Hujah-hujah yang diketengahkan itu, tidak hanya terbatas membuktikan keagungan dan kekuasaan-Nya bahkan mendesak pemikiran manusia supaya meneroka, dan berfikir mengenai khazanah ilmu yang tiada berpenghujung. Allah yang Maha Agung, telah mendedahkan beberapa manfaat berkenaan jasad-jasad kelangitan seperti matahari, bulan, bintang dan planet-planet sebagai langkah permulaan untuk dibuat penelitian. Antaranya bintang telah terbukti dapat memberikan petunjuk jalan bagi mengelakkan manusia sesat menempuh perjalanan laut mahupun padang pasir yang terbentang luas. Kajian terhadap fakta yang dinyatakan sudah cukup untuk membuktikan Allah Maha berkuasa menghidupkan dan mambangkitkan semula manusia yang sudah mati.[3]

 

Fakhr al-Rāzị (606H/1210M) menjelaskan bahawa terdapat 2 faktor mengapa penjelasan ini dinyatakan oleh Allah. 2 Faktor tersebut ialah:

 

 1. Apabila manusia ingkar, bersikap negatif dan degil terhadap hari kebangkitan, maka Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya bagaimana cara menghidupkan semula manusia yang telah mati.
 2. Setelah menjelaskan mengenai perihal dan kisah para rasul dan kemusnahan golongan-golongan pendusta, maka Allah mengajak mereka untuk memikirkan mengenai ketauhidan-Nya dengan menunjukkan bukti bagaimana manusia perlu melakukan yang demikian. Bagi menjelaskan perkara tersebut, maka Allah memulakan penjelasan mengenai bumi yang menjadi tempat tinggal manusia dan merupakan tempat yang tidak boleh dipisahkan daripadanya sama ada dalam ke adaan diam mahupun bergerak.[4]

 

Sungguhpun bukti-bukti yang dijelaskan begitu terang dan nyata, namun ada juga manusia yang ingkar kepada Allah S.W.T. Mereka diberikan peringatan akan menerima azab Allah yang pedih antaranya gambaran huru-haranya hari kiamat yang mengejutkan. Mereka dibangkitkan dan dihimpunkan hanya dengan satu tiupan. Mereka yang ingkar diberikan gambaran awal oleh Allah bahawa mereka bakal mengakui penyelasan mereka sekaligus berterus terang bahawa hari kebangkitan adalah benar. Namun Allah hanya menyediakan neraka jahanam kepada mereka. Ini adalah kerana penyesalan mereka sudah terlambat dan tidak boleh merubah nasib yang menimpa diri mereka.[5]

 

Selepas itu Allah menggambarkan golongan yang beriman kepada-Nya. Mereka mendapat nikmat di dalam syurga yang tidak dapat dibayangkan oleh lintasan hati manusia. Mereka mendapat jaminan keamanan, ketenteraman dan kebahagian daripada Allah yang Maha mengasihani.[6] Surah ini juga menolak tohmahan orang-orang kafir musyrikin yang mendakwa Rasulullah S.A.W adalah seorang penyair, bahkan baginda adalah merupakan pemberi peringatan menggunakan Al-Qur’ān. Manusia perlu mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka.

 

Surah Yasin diakhiri dengan jawapan balas yang mengejutkan terhadap mereka yang membantah dan menolak adanya hari kebangkitan. Jawapan yang dikemukakan Allah menyebabkan manusia terpinga-pinga. Jawapan yang diberikan adalah satu penjelasan yang pelik mengenai tumbuhan yang segar menghijau tiba-tiba boleh terbakar. Sedangkan sebelum ini, manusia beranggapan pepohon yang menghijau hanya terbakar apabila menjadi kering. Mengkaji dan menganalisis jawapan yang yang diberikan oleh Allah, akhirnya membuka dan mendedahkan satu rahsia bahawa Allah mampu untuk melakukan hari kebangkitan![7]

 

Surah ini sebenarnya ingin menyedarkan dan menghidupkan perasaan dan jiwa manusia dengan pendedahan yang luar biasa. Manusia tidak menyangka sama sekali jawapan yang diberikan sebenarnya memperbodohkan diri mereka sendiri sekaligus memperakukan mereka ini sebenarnya jahil dan ilmu yang dimiliki hanyalah setitik yang melekat pada sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam laut yang terbentang luas. Oleh yang demikian, untuk apa mereka menentang Allah?[8]

[1] Wahbah Zuhailị, al-Tafsịr al-Munịr Fi al-Akịdah wa al-Syariah, wa al-Manhaj, 22:288

[2] Al-Imam al-Hāfiż Imād al-Dịn Abū  al-Fịdā’ Ismail Ibn Kathịr , 1997M/1417H, Tafsịr al-Qur’ān al-Karịm, Cetakan Maktabah al-Imān, Mansūrah, Egypt, 3 : 575

[3] Wahbah Zuhailị, al-Tafsịr al-Munịr Fi al-Akịdah wa al-Syariah, wa al-Manhaj, 22:289

[4] Fakhr al-Dịn Ibn al-Allāmah Đia’uddịn Umar (1981),Tafsịr Mafātịhul al-Ghaib, Dār al-Fikr, Beirut 26: 65

[5] Wahbah Zuhailị, al-Tafsịr al-Munịr Fi al-Akịdah wa al-Syariah, wa al-Manhaj, 22:289

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Ibid

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani,
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Surah Yasin dengan Fakta Saintifik

Kelebihan Surah Yasin diambil dari hadith yang dhoif?

Kelebihan Surah Yasin memang banyak. Terdapat banyak hadis dan athar yang diriwayatkan daripada Rasulullah S.A.W serta golongan salaf tentang galakan, kelebihan dan ganjaran besar bagi mereka yang membaca dan beramal dengan Surah Yasin. Antara hadis-hadis yang menjelaskan mengenai kelebihan Surah Yasin ialah :

 

 1. Mendapat pengampunan daripada Allah S.W.T. Abū Hurairah r.a ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

 

من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له تلك الليلة

Maksudnya:Sesiapa yang membaca Surah Yasin pada satu malam kerana menuntut keredhaan Allah , nescaya dosanya diampunkan (oleh Allah SWT) pada malam itu. [1]

 

 1. Segala hajatnya akan tercapai. Aţa bin Abị Rabāh ada meriwayatkan bahawa telah sampai kepada berita bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

من قرأ يس في صدر النهار قضيت حوائجه

Maksudnya:Sesiapa yang membaca Surah Yasin pada awal pagi, maka segala hajatnya akan ditunaikan. [2]

 

 

 1. Surah Yasin adalah merupakan jantung al-qur’ān. Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

ان لكل شيء قلبا وان قلب القرآن يس من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات

Maksudnya:Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki jantung dan jantung bagi Al-quran adalah Surah Yasin. Sesiapa yang membaca Surah Yasin maka Allah memberikan ganjaran seolah-olah ia membaca al-Quran sebanyak 10 kali. [3]

 

 1. Hadis Mauqūf yang diriwayatkan oleh Ibn Abbās:

من قرأ يس حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح

 

Maksudnya:Barangsiapa yang membaca Surah Yasin pada waktu pagi, ia akan dipermudahkan segala urusannya sepanjang hari tersebut sehingga waktu petang, dan barangsiapa yang membacanya bila tiba waktu malam, ia akan dipermudahkan segala urusannya pada malam tersebut sehingga waktu pagi. [4]

 

 1. Hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil bin Yasār r.a juga bahawa Nabi SAW telah bersabda:
اقرؤا على موتاكم يس

Maksudnya:Bacalah Surah Yasin kepada orang-orang yang mati daripada kalangan kamu  [5]

 

[1] Al-Dārimị, (2000), Sunan al-Dārimị (4 jilid), ditahqịq oleh Husịn Salịm al-Dārānị, Cetakan Dār al-Mughnị Li al-Nasyr Wa al-Tauzị’, Mekah, 4:2150, no hadis 3460. Menurut pentahqiq, hadis ini đhaif kerana terputus sanadnya.

[2] Ibid. Hadis ini đhaif, hadis mursal.

[3] Al-Tirmidhi, (1975), Sunan al-Tirmidhi (5 jilid), ditahqịq oleh Ibrahim Aţwah I’wađ, Cetakan Musţoffā al-Bābị al-Halbị Wa Aulāduhū Bi Misr, Kaherah, 5:162, no hadis 2887

[4] Al-Dārimị, (2000), Sunan al-Dārimị  4:2151, no hadis 3462. Menurut pentahqiq, hadis ini memiliki sanad yang hasan dan merupakan hadis yang mauquf  ke atas Ibn Abbās.

[5] Ibnu Habbān, (1993), Ṣahịh Ibn Habbān (18 jilid), ditahqiq oleh Syua’ib al-Arna’uţ, cetakan Muassasah  al-Risālah, Beirut, 7:269, no hadis 3002. Sanad hadis ini đhaif. Abū Hātim menjelaskan bahawa yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang mati di sini ialah orang-orang yang sedang nazak bukannya orang yang telah meninggal dunia. Lihat Ṣahịh Ibn Habbān 7:271

 

Jika diperhatikan kepada riwayat di atas, kebanyakan riwayat datang daripada hadith yang dhoif. Namun demikian tidak menjadi kesalahan kepada untuk kita untuk lakukan amalan terutamanya yang berkaitan dengan Surah Yasin. Tingkatkanlah usaha memahaminya dengan melakukan kajian terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam Surah Yasin. Sampai bila kita hanya bergantung kepada bacaan dan tidak menaiktaraf pemahaman terhadap Surah Yasin. Lakukan perubahan pada diri anda bagi memastikan hari ini lebih baik dari semalam!

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani,
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin

Surah Yasin ayat 1-10

سُوۡرَةُ یسٓ
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يسٓ (١) وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ (٣) عَلَىٰ صِرَٲطٍ۬ مُّسۡتَقِيمٍ۬ (٤) تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٥) لِتُنذِرَ قَوۡمً۬ا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَـٰفِلُونَ (٦) لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلۡنَا فِىٓ أَعۡنَـٰقِهِمۡ أَغۡلَـٰلاً۬ فَهِىَ إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم مُّقۡمَحُونَ (٨) وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيہِمۡ سَدًّ۬ا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدًّ۬ا فَأَغۡشَيۡنَـٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ (٩) وَسَوَآءٌ عَلَيۡہِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (١٠

Surah Yasin ayat 1-10 dimulakan dengan 2 huruf yang terdiri daripada huruf Ya dan Seen. 2 huruf ini merupakan nama kepada surah ini. Surah ini memiliki keunikan yang tersendiri apabila penjenamaan namanya diambil daripada ayatnya yang pertama. Tidak seperti surah-surah yang lain, meskipun bermula dengan huruf, ia dinamakan dengan nama yang lain. Sebagai satu contoh Surah al-Baqarah bermula dengan Alif, Lam dan Mim, namun nama surah dinamakan sebagai Surah al-Baqarah (iaitu lembu betina yang ada kaitan dengan kisah Bani Israel yang diarah untuk menyembelih lembu tersebut).

 

Maksud ayat Surah Yasin 1-10 ialah : [1] Yaa, Siin. [2] Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh, [3] Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) termasuk dikalangan mereka yang diutuskan [4] Yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam). [5] Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani, [6] Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya tidak diberikan peringatan dan amaran; sebab itulah mereka lalai. [7] Demi sesungguhnya, telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka, kerana mereka tidak mahu beriman. [8] Sesungguhnya Kami jadikan (kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai) belenggu yang mengikat kedua tangan mereka ke batang leher mereka; (lebarnya belenggu itu) hingga (mendongakkan) dagu mereka lalu menjadilah mereka terdongak.  [9] Dan Kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai) sekatan (yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada) di belakang mereka (pada hari kiamat). lalu Kami tutup pandangan mereka; maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar). [10] Dan (dengan sebab itu) sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya – mereka tidak akan beriman.

 

Ayat ini menjelaskan mengenai sikap manusia terhadap kebenaran. Antara faktor utama yang menghalang mereka ialah sifat tamak terhadap harta benda dan pangkat.

 

Akhirnya mereka tidak dapat melihat kebenaran disebabkan telah dikaburi dengan keindahan harta dan pangkat. Sikap ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja di kalangan manusia walau apa jua kedudukannya.

 

Sewajarnya kita perlu berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar terselamat daripada amaran yang dinyatakan oleh Allah.

 

Perhatikanlah kepada diri kita sendiri sebelum menilai diri orang lain.

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin

Tiada Ijtihad Baru-Muhammad Said Ramadhan al-Butiy Kesal

Tiada Ijtihad baru menyebabkan Muhammad Said Ramadhan al-Butiy (2004) melahirkan rasa kesalnya terhadap umat Islam yang masih bersikap tertutup, sedangkan mereka amat memerlukan idea dan ijtihad baru untuk berubah. Bagaimanakah akan lahir idea baru dalam keadaan diri dibelenggu oleh sikap tertutup? Yang jelas sekali adalah tidak merelakan apa-apa unsur idea yang lahir daripada amalan ijtihad, mengharamkan kegiatan percambahan idea dengan mengeluarkan fatwa atau bahawa kini pintu ijtihad sudah tertutup, sekarang tiada lagi orang yang layak berijtihad.

Sesiapa sahaja yang mengeluarkan idea terus dikritik atas alasan tiada kelayakan untuk berijtihad. Akhirnya tiada siapa yang berani mengeluarkan idea baru.[1] Justeru bagi membuka ruang kepada idea baru ini, pendekatan baru mesti diambil dalam memperkukuh akidah ummah yang semakin runtuh.  Antaranya ialah ayat-ayat kauniyyah dijadikan sebagai pemangkin pengukuhan akidah. Masalah ini perlu ditangani secara serius oleh semua pihak bagi menghasilkan idea baru.

Ijtihad baru memerlukan kepakaran yang mendalam dan tidak terikat dengan kitab-kitab terdahulu yang banyak menghuraikan permasalahan di zaman mereka. Bila terikat dengan kitab-kitab lama dalam mengeluarkan hukum, akhirnya islam dilihat sempit dan tidak terbuka untuk berada di zamannya. Walhal hukum itu boleh berubah bila berubahnya situasi dan keadaan.

[1] Anisah Binti Zainal Abidin, Ulasan Bab Dalam Buku: Mengapa Tamadun Islam menjadi Kaku dan Tamadun Barat menjadi Gemilang Dlm. Islam Hadhari Dalam Pembangunan Insan oleh Dr. Said Ramadhan al-Butiy Jurnal Hadhari 2 (2) (2010) 125-131, hlm 125-126

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin

Cara lakukan kajian al-Quran

Kajian al-Quran Said Hawwa (1935-1989M) telah berpendapat, beberapa syarat perlu dipenuhi agar manusia boleh menjadikan ayat-ayat kauniyyah sebagai jalan mengenal Allah dan memperkukuh akidah islamiah, iaitu :[1]

 

 1. Membebaskan diri daripada sikap sombong dan angkuh, kerana Allah tidak akan memperlihatkan ayat-ayatnya kepada hati yang sombong dan angkuh. Allah S.W.T berfirman :

Maksudnya:Aku akan memalingkan (hati) orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari (memahami) ayat-ayat-Ku (yang menunjukkan kekuasaan-Ku); dan mereka (yang bersifat demikian) jika mereka melihat sebarang keterangan (bukti), mereka tidak beriman kepadanya, dan jika mereka melihat jalan yang (membawa kepada) hidayah petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya.

(Surah al-A’raf 7:146)

 

 1. Membebaskan diri daripada sifat zalim dan dusta. Firman Allah S.W.T :

 

Maksudnya:dan (ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

(Surah al-Saff :61:7)

 

surah yasin

Ketahui lebih lanjut!

 

Firman Allah S.W.T :

Maksudnya:Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik)

(Surah al-Zummar 39: 3)

 

 1. Membebaskan diri daripada membuat kerosakan di atas muka bumi, melanggar perjanjian dan memutuskan hubungan. Firman Allah S.W.T :

Maksudnya:Dan Allah tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik; (Iaitu) orang-orang yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang rugi.

(Surah al-Baqarah 2:26-27)

 

 1. Membebaskan diri dari leka dan alpa iaitu apabila berfikir terhadap ayat-ayat Allah mestilah disertai dengan zikrullah. Allah S.W.T berfirman :

Maksudnya:Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal; (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): “Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.

(Surah Ali Imran 3:190-191)

 

 1. Membebaskan diri daripada melakukan jenayah dan maksiat . Allah S.W.T telah berfirman :

Maksudnya:(Sebagaimana hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki perasaan mempersendakan Rasul-rasul) demikianlah pula Kami masukkan perasaan yang seperti itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa (yang menentangmu). Mereka tidak percaya kepada Al-Quran yang engkau bawa, padahal telahpun berlaku undang-undang membinasakan orang-orang yang telah lalu (yang mendustakan Rasul-rasulnya).

(Surah al-Hijr 15:12-13)

 

 1. Membebaskan diri daripada perasaan ragu-ragu untuk menerima kebenaran apabila telah jelas dan nyata keterangannya. Allah S.W.T telah berfirman :

Maksudnya:Wahai Rasul Allah! Janganlah engkau menanggung dukacita disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran, iaitu dari orang-orang yang berkata dengan mulutnya: “Kami tetap beriman”, padahal hatinya tidak beriman; demikian juga dari orang-orang Yahudi, mereka orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita dusta; mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain (pendita-pendita Yahudi) yang tidak pernah datang menemuimu; mereka ini mengubah serta meminda perkataan-perkataan (dalam Kitab Taurat) itu dari tempat-tempatnya yang sebenar. Mereka berkata:“Jika disampaikan kepada kamu hukum seperti ini maka terimalah dia, dan jika tidak disampaikannya kepada kamu, maka jagalah diri baik-baik”. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka engkau tidak berkuasa sama sekali (menolak) sesuatu apapun (yang datang) dari Allah untuknya. Mereka ialah orang-orang yang Allah tidak mahu membersihkan hati mereka; bagi mereka kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang besar.

(Surah al-Maidah 5:41)

 

Setelah mengetahui cara yang betul dan cara yang salah untuk mengenal Allah S.W.T dan beriman kepada-Nya,  maka  barulah dibentangkan penjelasan yang berkaitan ayat-ayat kauniyyah yang menunjukkan kewujudan-Nya selaku pencipta Yang Maha Agong.

 

Sebagai satu contoh ayat-ayat kauniyyah yang dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Quran :

Maksudnya:Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya, bahawa ia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan; dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmat-Nya, dan supaya kapal-kapal belayar laju dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia; dan seterusnya supaya kamu bersyukur.

(Surah al-Rum 30:46)

 

Ayat ini menerangkan bahawa Allah telah menjadikan lautan (unsur sains tabii) sebagai satu jaringan perhubungan yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain dan melaluinya juga manusia dapat mencari rezeki(unsur sains sosial). Ayat ini juga menyeru manusia mensyukuri nikmat-Nya (unsur ilmu ketuhanan). Kesepaduan ilmu ketuhanan, sains sosial dan sains tabii dapat diperhatikan bahawa Allah mengisyaratkan agar manusia menggunakan ilmu pelayaran (unsur sains tabii) agar dengannya mereka dapat berlayar dan melaksanakan usaha perikanan, perdagangan atau pelancongan (unsur sains sosial), di samping mensyukuri kurniaan Allah dalam perkara yang membawa kebaikan bagi mendapat keredhaan Allah (unsur ilmu ketuhanan). Ayat ini menunjukkan keimanan (unsur ilmu ketuhanan) yang dapat memelihara seseorang daripada sifat tidak jujur seperti menipu dengan mengurangi sukatan dan timbangan (unsur sains sosial). Kesepaduan ilmu ketuhanan dan sains sosial dilihat iaitu orang yang beriman menyedari bahawa menipu dalam perniagaan adalah memakan harta dengan cara batil akan menyebabkannya dimasukkan ke dalam golongan orang yang rugi. [2]

 

Firman Allah S.W.T dalam surah yang lain :

Maksudnya:Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur; dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu berfikir. Dan ia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan; dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintah-Nya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi kaum yang mahu memahaminya.

(al-Nahl 16: 11-12)

 

Ayat ini menerangkan hakikat tentang kurniaan Allah yang menurunkan air hujan dan menyuburkan tanah yang boleh menghidupkan tanaman (unsur sains tabii). Diterangkan jenis buah-buahan yang dapat dinikmati oleh manusia (unsur sains sosial). Allah menegaskan bahawa semua ini menunjukkan kebesaran Allah bagi orang berfikir iaitu mereka yang merenung, memerhati dan menyelidiki (unsur ilmu ketuhanan). Manusia yang menjalankan penyelidikan akan dapat memahami peraturan alam sebagai tanda kebesaran Allah dilihat sebagai kesepaduan ilmu ketuhanan, sains sosial dan sains tabii. Dengan itu menggunakan ilmu tentang alam kesuburan tanah untuk pertanian dapat menghasilkan keuntungan pada dirinya dalam bentuk hasil pertanian yang membekalkan zat untuk pertumbuhan dan kesihatan tubuh badan manusia di samping dapat pula menjadi sumber pencarian kehidupan. [3]

 

Demikianlah contoh-contoh ayat Al-Quran terhadap fenomena alam. Fenomena alam tidak berlaku secara kebetulan atau secara semulajadi. Ia dicetuskan oleh kuasa Allah S.W.T yang amat berkuasa lagi amat mengetahui. Ia menjadi sebahagian dari tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan Allah S.W.T. Justeru manusia perlu mencari nilai-nilai tauhid yang terdapat di dalamnya.

 

[1] Said Hawwa (1990), Allah Jalla Jalaluh, halaman 19-20

[2] Yahaya Bin Jusoh dan Azhar Bin Muhammad, Jurnal Hadhari Bil. 3 (2010) 23-41, Kesepaduan Falsafah Sains al-Quran dalam Kurikulum Sekolah Rendah Sebagai Asas Pembentukan Masyarakat Hadhari Di Malaysia, hlm 30-31.

[3] Yahaya Bin Jusoh dan Azhar Bin Muhammad, Jurnal Hadhari Bil. 3 (2010) 23-41, halaman 31

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin

Ayat-ayat kauniyyah adalah sample kajian umat islam mengenai sains

Ayat-ayat kauniyyah yang terdapat dalam Al-Quran adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah S.W.T yang sentiasa memberikan pengertian yang baru yang terus menerus mengenai kemukjizatannya sepanjang zaman. Pengkajiannya tidak boleh dihentikan atau dibataskan untuk satu jangka masa tertentu, bahkan mestilah berjalan sehingga hari kiamat. Menahan dan membataskannya akan menjadikan Al-Quran jumud, kaku dan beku.  Terdapat hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi :

عَنْ الْحَارِثِ قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ قَالَ وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا { إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ } مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ 

Maksud:Daripada al-Harith ia telah berkata:Aku telah berjalan di dalam masjid, dan orang ramai mula berbicara mengenai perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka aku pun bertemu dengan Saidina Ali R.A lalu aku bertanya kepadanya:Wahai Amirul Mukminin! Adakah kamu tidak melihat bahawa orang ramai pada ketika ini mula bercakap mengenai perkara-perkara yang tidak berfaedah? Lalu Saidina Ali R.A menjawab. Adakah mereka itu melakukannya? Lalu aku menjawab:Ya! Mereka telah melakukannya.  Maka Saidina Ali berkata:Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah S.A.W telah bersabda:”Ketahuilah bahawa akan tiba kepada kamu zaman yang menguji keimanan kamu (fitnah)”.  Maka aku (Saidina Ali R.A) pun bertanya kepada Rasulullah S.A.W:”Bagaimana jalan keluar daripada fitnah itu wahai Rasulullah! Lalu Nabi S.A.W bersabda:Kitab Allah!  Di dalamnya terdapat kisah-kisah manusia sebelum daripada kamu serta berita yang akan berlaku selepas daripada kamu serta memberikan kata putus terhadap perselisihan yang berlaku antara kamu dan bukannya senda-gurau.  Sesiapa yang meninggalkannya lantaran sombong, maka Allah akan mematahkannya, dan sesiapa mencari petunjuk selain al-qur’ān maka Allah akan menyesatkannya. Al-Qur’ān adalah tali Allah yang kukuh, pemberi peringatan yang Maha bijaksana dan merupakan jalan yang lurus, dengannya keinginan-keinginan tidak akan menyimpang manakala lidah (yang bertutur dengannya) tidak akan bercampur dengan kebatilan.  Para ulama pula tidak akan merasa puas (dengan mengkajinya), bila dibaca berulang-ulang kali tidak pula merasa jemu. Keajaiban yang dibicarakannya tidak akan habis. Golongan jin juga tidak merasa puas apabila mendengar al-Quran sehingga mereka berkata:”Sesungguhnya kami telah mendengar al-Qur’ān dengan rasa kehairanan dan terus kami beriman”.  Sesiapa yang berkata-kata dengannya maka ia adalah benar, sesiapa beramal dengannya ia akan mendapat ganjaran, sesiapa yang memutuskan hukum dengannya ia akan melakukan keadilan, sesiapa yang mengajak kepadanya ia telah mengajak kepada jalan yang lurus. Maka hendaklah kamu ambil wahai (al-Harith) yang buta sebelah matanya. [1]

 

Idea-idea baru untuk kemajuan dan pembangunan umat Islam boleh diterokai asas-asa umumnya berpandukan al-qur’ān. Hal ini memerlukan kesedaran umat ini sentiasa mendampingi al-qur’ān dan mengkajinya. Semua ini boleh terlaksana dengan adanya sikap ingin mengkaji dan berfikiran terbuka untuk menerima idea-idea baru yang ditemui. Sebaliknya jika mereka bersikap jumud dan tertutup maka perkara tersebut akan terhalang dari mereka.

surah yasin

Ketahui lebih lanjut…

 

Sehubungan dengan ini, Anisah Binti Zainal Abidin dalam tulisan jurnalnya menukilkan pendapat Dr. Said Ramadhan al-Butiy (2004) yang melahirkan rasa kesalnya terhadap umat Islam yang masih bersikap tertutup, sedangkan mereka amat memerlukan idea baru untuk berubah. Bagaimanakah akan lahir idea baru dalam keadaan diri dibelenggu oleh sikap tertutup? Yang jelas sekali adalah tidak merelakan apa-apa unsur idea yang lahir daripada amalan ijtihad, mengharamkan kegiatan percambahan idea dengan mengeluarkan fatwa atau bahawa kini pintu ijtihad sudah tertutup, sekarang tiada lagi orang yang layak berijtihad. Sesiapa sahaja yang mengeluarkan idea terus dikritik atas alasan tiada kelayakan untuk berijtihad. Akhirnya tiada siapa yang berani mengeluarkan idea baru.[2] Justeru bagi membuka ruang kepada idea baru ini, pendekatan baru mesti diambil dalam memperkukuh akidah ummah yang semakin runtuh.

 

Perihal ayat-ayat kauniyyah sebagai pemangkin pengukuhan akidah juga telah dinyatakan oleh Said Hawwa (1935-1989M) [3]

“….walaupun ayat-ayat kauniyyah adalah merupakan jalan untuk manusia mengenal Allah. Namun kesilapan dalam memberikan jalan untuk mengenal Allah boleh menjadi faktor penghalang yang menjauhkan manusia daripada mengenal-Nya. Mengenal Allah dengan cara menghukum Allah sama seperti metarial adalah cara yang salah. Sudah pasti cara yang salah ini tidak boleh membawa manusia untuk beriman kepada-Nya. Pada zaman ini beberapa individu mendakwa bahawa sesuatu yang tidak boleh dilihat, dijadikan sebagai hujah keingakaran mereka terhadap kewujudan Allah S.W.T”. [4]

Justeru itu, perlu membataskan jalan untuk mengenal Allah melalui konsep al-Quran yang lebih luas, mestilah dijadikan asas bagi mengelakkan penggunaan kayu ukur yang salah dalam menentukan kewujudan dan kekuasaan-Nya. Bukan semua kaedah boleh digunapakai untuk mengenal Allah S.W.T.

Justeru itu, walaupun ayat-ayat kauniyyah ini dinyatakan oleh Allah sebagai ayat-ayat yang kukuh, namun ia juga merupakan faktor yang menyebabkan ramai manusia tidak beriman dan ingkar kepada-Nya. Mereka tidak beriman bukanlah berpunca ayat-ayat al-Quran yang tidak kukuh, sebaliknya sikap manusia itu sendiri.

 

Firman Allah S.W.T :

 

Maksudnya:Alif, Laam, Raa’. al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap kukuh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. (susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan-Nya.

(Surah Hud 11:1)

 

Firman Allah S.W.T :

 

Maksudnya:Yang mendengar ayat-ayat penerangan Allah sentiasa dibacakan kepadanya, kemudian dia terus berlagak sombong (enggan menerimanya), seolah-olah ia tidak mendengarnya; oleh itu gembirakanlah dia dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

(Surah al-Jathiyah 45:8)

Faktor utama keingkaran manusia untuk menerima kewujudan Allah S.W.T adalah kembali kepada sikap manusia yang sombong dan bongkak untuk mengakui kebenaran, dan matahatinya telah tertutup. Meskipun mereka itu digerakkan ke hulu ke hilir dengan kuasa Allah S.W.T,  mereka tetap kekal dengan keingkaran mereka.[5] Sebaliknya jika memberikan kesan yang positif terhadap ayat-ayat Allah S.W.T, ini bermakna mereka memiliki sikap terbuka dan bersedia mendegar ayat-ayat Allah dengan tujuan mencari kebenaran.

[1] Muhammad Bin Isā Abū Isā al-Tirmidhị, al-Jāmi’ al-Ṣaḥịḥ Sunan Tirmidhị, 7 jilid, Kitāb Fađa’il al-qur’ān, bab ma jā’ fị fađli al-qur’ān, Beirut, Dar Ihyā’ al-Turāth al-Arabi, 5:172. Imam Tirmidhị menjelaskan bahawa sanad hadith ini tidak diketahui, manakala perawi (al-Harith) mempunyai beberapa tuduhan dalam meriwayatkan hadith.

[2] Anisah Binti Zainal Abidin, Jurnal Hadhari 2 (2) (2010) 125-131, halaman 125-126

[3] Nama sebenar beliau ialah Sa’ịd Bin Muhammad Dib Hawwā. Silsilah keluarganya bercantum dengan keturunan Rasulullah S.A.W . Beliau mendapat pendidikan secara langsung daripada bapanya seorang murabbi yang berani dan berjihad menentang penjajahan Perancis. Dr Mustofa Sibaie adalah merupakan guru beliau yang terkenal selain daripada mendapat didikan agama daripada para ulama. Menghasilkan beberapa buah kitab yang terkenal di antaranya ialah:

 1. Kitab Jundullah Thaqāfatan Wa Akhlāqan
 2. Al-Asās Fị al-Tafsịr
 3. Al-Asās Fị al-Sunnah
 4. Al-Asas Fị al-Aqịdah
 5. Allah Jalla Jalāluhu
 6. Tarbiyyatuna al-Rūhiyyah
 7. Al-Islām
 8. Jundullah Takhţiţan
 9. Risālah Ghaża’ al-Ubūdiyyah
 10. Risālah Qawānịn al-Bait al-Muslịm
 11. Muzakkirāt Fi Manāzil al-Ṣiddịqịn Wa al-Rabbāniyyịn

Lihat Herry Mohammad, DKK(2006), Tokoh – Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20, Gema Insan, Jakarta, hlm  285

[4] Sa’ịd Hawwā (1990), Allah Jalla Jalāluh, Dar al-Salam, Kaherah, hlm 14.

[5] Said Hawwa (1990), Allah Jalla Jalaluh, halaman 18.

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin