Siapa perintis kepada ilmu astronomi?

Ilmu astronomi menurut Mat Rofa Ismail, diasaskan oleh Nabi Idris A.S dan diwariskan kepada rangkaian ahli astronomi Yunani termasuk Pithagoras dan Batlamius, lalu dikaji kembali oleh rangkaian ahli astronomi tamadun islam seperti al-Khawarizmi, Ibn Yunus al-Safadi, al-Biruni, al-Zarqali, Ulugh Begh, Qadi Zadeh dan Abul Wafa al-Buzajani.

Ilmu astronomi yang berkaitan dengan fiqh islam lebih dikenali sebagai ilmu falak dalam kalangan ilmuan islam. Ilmu falak mengkhususkan kajiannya berkaitan dengan perjalanan bumi, bulan, bintang serta peristiwa yang berkaitan yang ada hubungan dengan ibadat umat islam.

Selain itu, ilmu falak juga turut dikaji untuk tujuan pelayaran, peperangan, pengembaraan, pertanian dan perayaan. Disebalik kajian falak, di sana terdapat konsep matematik yang mendalam yang harus diketahui umat islam untuk tujuan pengiraan perjalanan dan edaran jirim langit yang berkenaan.

Ilmu matematik yang dimaksudkan termasuk aritmetik sistem sittiyyah (sixty sistem), aljabar, geometri, trigonometri, trigonometri sfera, optik, analisis berangka, geometri sfera, serta permodelan matematik.

Sumbangan umat islam dalam falak serta matematikyang mendasarinya dihuraikan secara umum bagi memperlihatkan sumbangan islamyang agong dalam bidang berkenaan sebelum dipindahkan kemudiannya kepada eropah.

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin

 

Adakah ahli ilmu falak merupakan ahli ilmu matematik?

Ilmu falak dalam tradisi islam, adalah satu juzuk ilmu matematik. Imam Ghazali berpandangan bahawa matematik merupakan ilmu fardhu Kifayah kerana hubungannya denan falak. Imam Syafie dalam kata-katanya ada menjelaskan “Sesiapa mempelajari matematik, akalnya cemerlang. Perlu diketahui hampir semua ulama agung islam mengusai ilmu matematik. Ini keperluan asas umat islam.

Al-Quran ada menjelaskan beberapa sampel penting agar manusia melakukan kajian sebagai cara untuk mengenal Allah. Terdapat dalam al-Quran satu surah khas mengenai bulan iaitu Surah Al-Qamar, mengenai matahari iaitu Surah As-Syam juga mengenai bintang iaitu surah An-Najm.

 

Al-Quran juga ada menjelaskan mengenai fenomena yang terhasil daripada keseluruhan sampel-sampel tersebut seperti kejadian malam -Surah Al-Lail, kejadian waktu dhuha -Surah Adhuha….Kajian terhadap sampel-sampel ini pada asalnya mahu mengenl Allah, tiba-tiba manusia menemui ilmu matematik yang sangat hebat hasil ukuran yang sangat rapi, kompleks dan rumit terhadap alam semesta.

Maka lahirlah bidang trigonometri diasaskan oleh ahli falak islam termasuk al-Tusi, al-Biruni, al-Battani, al-Buzajani serta beberapa tokoh-tokoh yang lain. Bumi Iran paling ramai melahirkan ilmuan islam dalam matematik.

Sinus, kosinus, tangen diasakan oleh umat islam dari Iran iaitu Abu Wafa’ al-Buzajani. Istilah asal yang digunakan umat islam untuk istilah beliau ialah jaib, jaib tamam dan zill secara tertibnya. Beliau membuktikan rumus trigonometri termasuk rumus untuk penambahan sinus, penambahan kosinus dan rumus yang berkaitan. Ilmu ini kemudiannya dibawa ke barat lalu diistiharkan oleh mereka sebagai ilmu yang diasaskan di barat oleh Rogiomontanus dan lain-lain.

Konsep logaritma dicetuskan oleh Abu Hassan Ali bin Ahmad al-Nasawi menerusi karyanya dalam bahasa farsi yang kemudiannya diterjemahkan ke bahasa arab dengan tajuk al-Muqni fil Hisab al hind. Ibnu Yunus al-Safadi menukar proses pendaraban kepada proses penambahan menerusi rumus trigonometri.

 

Ust Zul hilmei Mohamad Rohani
Penulis Buku
Fakta Saintifik Surah Yasin

Fakta Saintifik Surah Yasin